FUNAI MK6, MK7, MK8 [TV] TXT

5566
400 Руб.
+

Подходит для моделей аппаратуры:
телевизор FUNAI TV-1400MK7
телевизор FUNAI TV-2000AMK8
телевизор FUNAI TV-2000MK7
телевизор FUNAI TV-2100MK10
телевизор FUNAI TV-2100MK7
телевизор FUNAI TV-2100MK8
телевизор FUNAI TV-2500AMK8
телевизор FUNAI TV-2500TMK8